حضور شهردار ، اعضای شورای اسلامی و پرسنل شهرداری در انتخابات ریاست جمهوری

اعضاء شورای اسلامی شهر به همراه شهردار و پرسنل شهرداری قطب آباد در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری شرکت و آرای خود را به صندوق رای انداختند

امروز جمعه هشتم تیرماه اعضاء  شورایی اسلامی شهر ، شهردار و پرسنل شهرداری قطب آباد با حضور در شعبات رای گیری شهر قطب آباد حضور یافتند و رای خود را به صندوق رای انداختند و از شهروندان درخواست نمودند که به صورت گسترده در انتخابات ریاست جمهوری شرکت و رای خود را به صندوق رای بیاندازند

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قطب آباد.

​​​​تصاویر مربوط به این خدمت را ببینید