تلفن گویا : 07154484050  _

​​​آدرس :  استان فارس ،شهرستان جهرم ، شهر قطب آباد

​ساعت کاری  : 7:30 تا 14

ایمیل شهرداری قطب آباد :
ghotbabadshahrdari@yahoo.com​​​​​​​