اولین جلسه پدافند غیر عامل با موضوع تب دانگ

اولین جلسه پدافند غیر عامل با حضور بخشدار محترم کردیان و شهردار قطب آباد و مسئولین شهر و بخش کردیان با محوریت قرارگاه زیستی با موضوع تب دانگ در ساختمان شهرداری قطب آباد تشکیل گردید.

در این جلسه که بخشدار  محترم  بخش کردیان و  شهردار محترم قطب اباد،  شورای محترم اسلامی شهر قطب آباد ،فرمانده محترم نیروی مقاومت بسیج فرمانده محترم حوزه انتظامی کردیان،  معاونت محترم آبفا ، مسئولین و کارشناسان محترم بهداشت شهر قطب اباد ، مسئول خدمات شهری و دبیر کمیته بحران شهرداری حضور داشتند به مهمترین مسئله بهداشتی شهر پرداختند و ضمن رصد و پایش مسائل و مشکلات بهداشتی در خصوص موضوع تب دانگ که عامل آن پشه ای به نام آئدس می باشد تبادل نظر نمودند و تصمیماتی را در رابطه با مقابله با این پشه و راه های جلوگیری از انتقال آن اتخاذ نمودند تا با هم افزایی همه نیروها و امکانات بخشها و ارگانهای مستقر در شهر و بخش  مردم و شهروندان از گزند آن مصون بمانند.

در پایان اعضاء جلسه پدافند غیر عامل از شهروندان خواستند تا بهداشت عمومی شهر بخصوص رها سازی آب منازل به معابر و دیگر موارد بهداشت عمومی را رعایت نمایند

​​​​تصاویر مربوط به این خدمت را ببینید