جدول درآمد و هزینه های شهرداری در سال های 1400 و 1401 به تومان

جدول درآمد و هزینه های شهرداری در سال های 1400 و 1401 به تومان
جدول درآمد و هزینه های شهرداری در سال های 1400 و 1401 به تومان ( دوره ششم شورای اسلامی شهر قطب آباد ) جدول مذکور بیانگر میزان درآمد و هزینه های شهرداری در سال های 1400 و 1401 در دوره ششم شورای اسلامی شهر بر اساس بودجه تصویبی می باشد که نشان دهنده افزایش بودجه در سال 1401 نسبت به سال 1400 می باشد سال درآمد هزینه های جاری هزینه …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

​خدمات و اخبار