قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 1: برای هماهنگ کردن برنامه های شهرسازی بمنظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم همچنین بمنظور اعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبکهای مختلف معماری سنتی و ملی و ارائه ضوابط و جنبه های اصیل آن با در نظر گرفتن روشهای نوین علمی و فنی و در نتیجه یافتن شیوه های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

​خدمات و اخبار