اهداف وبرنامه های فعلی مهندس حاجتی نیا شهردارشهرقطب آباد

اهداف وبرنامه های فعلی مهندس حاجتی نیا شهردارشهرقطب آباد
  اهداف: =اجرای منویات مقام معظم رهبری  =حفظ وترویج ارزشهای انقلاب باخدمت بی منت به مردم شریف =اجرای قانون ومقررات =احترام واجرای حقوق شهروندی =توسعه وعمران وآبادی شهری =ارایه خدمات نو ونوین =ساماندهی صنایع ومشاغل شهری برنامه های اجرای وعملیاتی  _ساماندهی امور اداری،فنی، شهرسازی  _ بسترسازی صدور پروانه ساخت و مجهز نمودن آن به نرم افزاری و سخت افزاری نوین _گسترش واجرای طرحهای عمرانی  _ بازگشایی اصلاح وتعریض معابر شهری …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

​خدمات و اخبار